Save the Gren, save the Future

Save the Gren, save the Future

Mládežnícke výmeny, Projekty 2017
save the Gren, save the Future 21 – 28 / February / 2017 Kahramanmaraş – TURKEY V dňoch od 21. do 28. februára sa v Turecku uskutočnila mládežnícka výmena na témy: problémy životného prostredia, znečistenie – jeho príčiny a následky, a následne riešenia pre tieto problémy. Výmena tiež pomohla účastníkom zlepšiť svoje plánovacie, komunikačné a organizačné schopnosti, podporila medzinárodnú rôznorodosť, sebavedomie, aktívne občianstvo a rozvoj mládeže. Skvelou súčasťou výmeny boli návšteva vládnej agentúry, rôzne workshopy, interview s miestnymi obyvateľmi a vysádzanie stromov.
Read More
Florence Urban Jungle

Florence Urban Jungle

Mládežnícke výmeny, Projekty 2017
“Florence Urban Jungle” 1st - 7th of April (8th the departure) – Florence (Italy) 21st - 22nd of January 2017 APV – Florence (Italy) 21. a 22. januára sa vo Florencii uskutočnilo prípravné stretnutie mládežníckej výmeny „Florence Urban Jungle“. Dohodli sa detaily výmeny, ujasnili sa požiadavky účastníkov a navštívili sa miesta na ktorých sa počas výmeny realizovali aktivity. Samotná mládežnícka výmena povzbudila mladých ľudí zo Španielska, Talianska, Slovenska, Litvy a Lotyšska k aktívnemu zapájaniu sa do politického života, hľadaniu riešení na dosiahnutie reálnych zmien a tiež sociálnu inklúziu a porozumenie rôznych kultúr medzi krajinami, využitím neformálneho vzdelávania, outdoorových aktivýt, workshopov a prezentácií vedených odborníkmi.
Read More