European Contact Making Seminar

European Contact Making Seminar

MOBILITA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, Projekty 2017
European Contact Making Seminar 10-16.09.2017 Cracow in Poland Seminár, ktorý sa konal 10.-16. septembra v Poľsku, bol zameraný na rozvoj mládežníckeho sektora a práce s mládežou v partnerských krajinách a Európe, nadväzovanie kontaktov medzi mimovládnymi organizáciami pre rozvoj a zdieľanie osvedčených postupov a skúseností medzi krajinami, oboznámenie účastníkov o príležitostiach ponúkaných Erasmus + programom, vytvorenie priestoru pre rozvoj kompetencií, skúseností a možností mladých ľudí, ich komunikačných a organizačných schopností, motivácie a manažmentu.
Read More
Homogeneous

Homogeneous

MOBILITA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, Projekty 2017
Homogeneous London, United Kingdom, 2nd - 10th September 2017 Cieľom projektu, ktorý sa konal v Londýne, v dňoch od 2.-10. septembra, bolo rozvinúť všeobecné porozumenie konceptu vedenia a skúmanie nástrojov pre jeho propagáciu medzi skupinami mladých ľudí v spoločnosti, skúmanie konceptu podnikania a jeho využitia v osobnom aj profesijnom živote účastníkov, výmena overených postupov pre inovatívne mládežnícke projekty potláčajúce krízy emigrantov, vyvíjať nové nápady a partnerstvá medzi zúčastnenými krajinami, rozvinúť kompetencie účastníkov, ich kreativitu a vzdelávacie metódy.
Read More
The Wealth of Differences

The Wealth of Differences

Mládežnícke výmeny, Projekty 2017
The Wealth of Differences 10.09. - 10.09.2017 Bulgaria Zámerom projektu "The Wealth of Differences", bolo zvýšiť povedomie účastníkov o hodnotách, tradíciách a spôsobe života ľudí s iným náboženstvom, etikou, sociálnym a kultúrnym zázemím a politickými názormi, využitím informálneho vzdelávania - prípadových štúdií, situačnými rozhovormi, scénkami, simulácií týkajúcich sa tradícií, historických udalostí a životného štýlu. Dôležitou súčasťou projektu bolo aj posilnenie tolerancie, vzájomného porozumenia, priateľstva, rešpektu ľudských práv, túžbu po sebarozvoji účastníkov a tiež ich komunikačné a organizačné schopnosti, kritické myslenie, mediálnu gramotnosť, pozitivitu a ochotu mládeže rozvíjať sa aktívnym využívaním času - športom, kultúrnymi alebo umeleckými aktivitami a podobne.
Read More
EROE

EROE

Mládežnícke výmeny, Projekty 2017
“EROE Expose ourselves to Risk and Opportunity in Exchanging values” 1st - 7th of September 2017 (departure 8th in the morning) – Florence (Italy) 7th-8th of July 2017 APV – Florence (Italy) 7. – 8. júla sa vo Florencii uskutočnilo prípravné stretnutie pre projekt “EROE Expose ourselves to Risk and Opportunity in Exchanging values”, kde partnerské organizácie diskutovali o priebehu a jednotlivých krokoch projektu, o úlohách a zodpovednosti účastníkov a partnerov z každej krajiny. V dňoch od 1. do 7. septembra sa uskutočnila samotná mládežnícka výmena, ktorej zameraním bolo poskytnúť účastníkom viaceré prvky globálneho vzdelávania pre ich rozvoj, účastníci sa vidali na „cestu hrdinu“, ktorá ich mala vystaviť riskom a príležitostiam. Výmena posilnila mládež tým, že jej dodala vedomosti a schopnosti viesť miestne záležitosti, poskytla možnosť vytvoriť priateľstvá aj medzi rôznymi krajinami a kultúrami, rozvinula jej schopnosti vedenia, sebavedomie a motiváciu…
Read More
FULFILLING THE STRATEGY TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION IN PRACTICE

FULFILLING THE STRATEGY TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION IN PRACTICE

MOBILITA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, Projekty 2017
"FULFILLING THE STRATEGY TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION IN PRACTICE" Jindřichův Hradec from 22nd to 28th of August Projekt, ktorý sa konal od 22. do 28. augusta v meste Jindřichův Hradec, bol zameraný na poučenie účastníkov o migrácii populácie, jej dôvodoch a príčinách. Každá krajina Európy bola zasiahnutá migráciou a v budúcnosti sa s ňou budeme stretávať tiež. Je preto dôležité o medzinárodnej migrácii informovať mladých ľudí, diskutovať o jej pozitívach a negatívach a tiež o vzájomnom porozumení a rešpekte medzi krajinami.
Read More
Employment4you

Employment4you

Mládežnícke výmeny, Projekty 2017
Employment4you(th) 19.-28.8. 2017 Zakopane Projekt uskutočnení 19.-28.8. 2017 v meste Zakopane, bol zameraný na rozvoj otvorenejších, aktívnych a kreatívnych postojov mladých ľudí, identifikovanie možných existujúcich možností a príležitostí mládeže, vrátane tých ktoré prichádzajú z efektívnej medzinárodnej spolupráce, podpora aktivít a podnikateľských spôsobov ako premeniť nápady a plány v skutočnosť, podporiť schopnosť mládeže uplatniť sa na trhu práce a znížiť tak problémy nezamestnanosti a ukázať účastníkom akú veľkú silu majú mladý ľudia, prispievaním, rozširovaním a rozvojom možností v meniacej sa Európe, pretože oni tvoria budúcnosť.
Read More
Learn about our Traditions!

Learn about our Traditions!

Mládežnícke výmeny, Projekty 2017
Learn about our Traditions! Milcoveni, Caras-Severin County, Romania Na prípravnom stretnutí pre mládežnícku výmenu „Learn about our Traditions!“ sa upresnili detaily výmeny, navštívilo miesto konania aktivít, diskutovali potreby účastníkov a spolupráca všetkých zúčastnených krajín. Mládežnícka výmena „Learn about our Traditions!“ bola zameraná na vytvorenie povedomia mládeže o ich občianskych povinnostiach, podporu kultúrnej rozmanitosti, národných tradícií pre inklúziu mladých ľudí so znevýhodnením a podporu ekonomického, kultúrneho a turistického rozvoja. Cieľom projektu bolo tiež začlenenie mládeže z utiahnutejších miest zvyšovaním úrovne občianskeho zapájania sa, motivovanie mládeže k prezentovaniu miestnych tradícií a kultúr pomocou stratégií neformálneho vzdelávania, rozvoj schopností a vedomostí mládeže z dedín.
Read More
Diversity and Inclusion for Youth – Do it Yourself

Diversity and Inclusion for Youth – Do it Yourself

MOBILITA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, Projekty 2017
"DIY: Diversity and Inclusion for Youth - Do it Yourself" 13th - 21st of August 2017. Pärnu Estonia Projekt uskutočnený 13.-21.8. 2017 v Estónsku bol cielený pre učiteľov a pracovníkov s mládežou z rôznych krajín Európy s cieľom vybaviť ich kompetenciami neformálneho vzdelávania a podporiť rôznorodosť kultúr a spoluprácu medzi mladými ľuďmi. Účastníkom boli poskytnuté informácie a praktické príklady týkajúce sa zahrňovania a vyčleňovania mladých ľudí, spôsoby a nápady ich riešenia a boja proti nim.
Read More
Youth Drug-Young Workers

Youth Drug-Young Workers

MOBILITA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, Projekty 2017
"Youth Drug-Young Workers: What tools of informations and awareness?" from 03 to 11 AUGUST 2017 Tréningový kurz, ktorý sa konal 3.-11.8. 2017 bol zameraný na zvýšenie povedomia mládeže a spoločnosti o nebezpečenstvách spôsobených požívaním drog a tiež na výmenu názorov a skúseností mladých ľudí. Počas tréningu účastníci vytvorili film nazvaný "Drugs, let's talk to young people ...", boli poučený o problémoch spojených s drogami a o spôsoboch ako proti nim bojovať. Účastníci tréningu budú v budúcnosti schopný zdieľať svoje schopnosti a skúsenosti s ďalšími mladými ľuďmi a bojovať tak proti drogám.
Read More
4 ELEMENTS

4 ELEMENTS

Mládežnícke výmeny, Projekty 2017
"4 ELEMENTS" 23-30 JULY RANKA, LATVIJA 14.-15. júna sa konalo prípravné stretnutie pre projekt " 4 ELEMENTS", na ktorom sa stretli mládežnícky lídri partnerských organizácií, navštívili miesta konania aktivít a diskutovali o detailoch projektu. 23.- 30. júla sa v Lotyšsku konala samotná výmena, ktorej hlavným cieľom bolo vytvorenie predstavenia s príbehom, ktorého hlavným hrdinom je mladý človek ktorý privedie k zamysleniu nielen účastníkov, ale aj obecenstvo ktorému bude predstavenie určené a tým poukáže na dôležitosť pocitu že patríme do tohto sveta a do Európy. Pri tvorbe predstavenia boli využité a predstavené 4 elementy, teda multimédiá, tanec, piesne a tieňové divadlo. Rozvrh prjektu bol zložený s neformálnych a informálnych aktivít, team-buildingov, diskusií, workshopov, a tiež bol poskytnutý priestor na vyjadrenie a zdieľanie skúseností, nápadov a myšlienok účastníkov. https://www.facebook.com/jana.keibeniece/posts/1661913743821789
Read More