Spolupráce organizácie

Spolupráce organizácie

Povinne zverejnené dokumenty
Memorandum o spolupráci 10. 10. 2019 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Kysucké Nové Mesto https://issuu.com/icmsytev/docs/memorandum_cpppap Memorandum o spolupráci 27. 08. 2019 Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti https://issuu.com/icmsytev/docs/memorandum_ma_rie_goretti Memorandum o spolupráci 27. 08. 2019 Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi https://issuu.com/icmsytev/docs/memorandum_frantis_ek_z_assisi Memorandum o spolupráci 24. 11. 2017 Spojená škola Tvrdošín Memorandum o spolupráci 23. 11. 2017 Spojená škola Kysucké Nové Mesto Memorandum o spolupráci 13. 11. 2017 Súkromná Spojená škola EDUCO Námestovo Memorandum o spolupráci 07. 11. 2017 ZŠ Oravská Jasenica Memorandum o spolupráci 31. 10. 2017 SOŠ obchodu a služieb Dolný Kubín Memorandum o spolupráci 27. 10. 2017 Základná škola Veľký Slavkov
Read More
Zhromaždenia

Zhromaždenia

Povinne zverejnené dokumenty
Zhromaždenie 22. 03. 2019 https://issuu.com/icmsytev/docs/za_pisnica_oz_sytev_2019 Zhromaždenie 17. 03. 2018 Zhromaždenie 03. 07. 2017 Správa revízora 19. 12. 2016 Zhromaždenie 19. 12. 2016 Interná smernica Zhromaždenie 04. 01. 2016 Zhromaždenie 13. 10. 2015
Read More