Touto akciou sa prostredníctvom neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa ako súčasť aktivít v rámci mobility podporuje profesijný rozvoj pracovníkov s mládežou, a tým sa rozvíja kvalita práce s mládežou na miestnej, regionálnej, národnej, európskej aj medzinárodnej úrovni. Táto akcia prispieva k plneniu cieľov stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027, konkrétne cieľov európskeho programu práce s mládežou zameraného na kvalitu, inovácie a uznávanie práce s mládežou.

Read more about the article Erasmus + „Stress, no thanks“ Španielsko
DSC 0275

Erasmus + „Stress, no thanks“ Španielsko

V polovici Októbra v krásnom dovolenkovom španielskom meste Marbella sme sa stretli s ďalšími 22 účastníkmi a 3 organizátormi z rôznych častí Európy. Konkrétne to boli reprezentanti za Bulharsko, Cyprus, Slovinsko, Španielsko, Estónsko, Litvu, Taliansko, Grécko, Poľsko, Rumunsko a my za Slovensko. Zaoberali sme sa…

0 Comments
Read more about the article Erasmus + „Be modern, Be successful“ – Poľsko
399965455 1381851712539373 2303727683714861260 n

Erasmus + „Be modern, Be successful“ – Poľsko

V dňoch 04.11.2023 až 11.11.2023 sa naši slovenskí reprezentanti zúčastnili projektu Erasmus + s názvom Be modern, Be successful, ktorý sa konal v Poľsku, v meste Koninki. Zároveň tu mali naši účasrníci možnosť stretnúť okrem domácich Poliakov aj zaujímavých…

0 Comments

Souls Without Borders

‘Souls Without Borders’ Training course 24 - 30 October 2017 Larnaca, Cyprus Tréningový kurz uskutočnený 24. – 30. Októbra na Cypre, poskytol pracovníkom s mládežou tréning na vysokej úrovni týkajúci sa tém: emigranti, migranti a ich začlenenie do modernej európskej…

0 Comments

Youth Leadership Academy

Training Course
 "Youth Leadership Academy" 11-19 September 2017 in Istanbul (Turkey) Cieľom tréning, ktorý sa konal v dňoch od 11.-19. septembra v Istambule, bolo posilniť líderské schopnosti účastníkov, podporiť európsku spoluprácu a spoluprácu medzi krajinami Európy, zdieľať osvedčené postupy…

0 Comments

Homogeneous

Homogeneous London, United Kingdom, 2nd - 10th September 2017 Cieľom projektu, ktorý sa konal v Londýne, v dňoch od 2.-10. septembra, bolo rozvinúť všeobecné porozumenie konceptu vedenia a skúmanie nástrojov pre jeho propagáciu medzi skupinami mladých ľudí v spoločnosti,…

0 Comments

Koniec obsahu

No more pages to load