“Balkans getting ready for SDGs”
12. – 17. jún 2016, Sremski Karlovci, Srbsko, 37 účastníkov

Vojvodina, časť Srbska, kde je značne zastúpená aj slovenská menšina bola s mestom Sremski Karlovci miestom konania tréningového kurzu zameraného na ciele udržateľného rozvoja celej zeme, ktoré boli prijaté na konferencii Rio+20, ako doplnok k miléniovým cieľom. Udržateľné rozvojové ciele (SDG) boli následne prijaté členským štátmi OSN s účinnosťou od 1. januára tohto roka. Cieľom kurzu bolo mladých lídrov naučiť pochopiť, podporiť a aktívne sa zapojiť k ich dodržiavaniu, rozvíjať národnú a regionálnu implementáciu a akčné plány, monitoring a následne postúpiť k vyhodnocovaniu rozvojových udržateľných cieľov. Taktiež mal prispieť k vytváraniu partnerstiev. Projekt mal aj ďalší cieľ, a to posilniť ľudské kapacity v oblasti prijímania reforiem a následnej spolupráce s mládežou.