Nature spirit

Nature spirit

Projekty 2019
For me, Sweden was a great social and environmental experience. At first, I felt weird about the whole thing, because I have never tried something like this. But it turned out to be a great project even for someone like myself. The theme of this project suited me very well. In my country, people don’t care that much about nature, environment and pollution. They have other problems, so I think at least young people should take this thing seriously and be more aware of what they are doing. Activities that we did were mainly aimed for lifestyle and self-changing things that we can implement to or improve in our lives. For me, it was 3 minutes of showers and reduction of waste that I produce. Every time I am using…
Read More

Kysucké Nové Mesto má svoj prieskum potrieb detí a mláeže

Mládež, Nezaradené
„Povedz nám to!“ je meno 9 mesačného projektu, ktorého cieľom bolo „naštartovať“ Kysucké Nové Mesto.  Isto ste postrehli, že deti a študenti v školách vypĺňali dotazníky. Organizovali sa rôzne stretnutia a mládežnícky parlament usilovne pracoval aj na tomto projekte. Celkovo sa do projektu zapojilo 2200 respondentov, okolo 30 dobrovoľníkov, vyše 20 odborníkov a mnoho ďalších. Cieľom bolo zmapovoať potreby deti a mládeže v meste a vytvoriť publikáciu s výsledkami nášho mapovania, ako aj s výsledkami z realizovaných stretnutí. Všetci mladí ľudia v meste mali možnosť vyjadriť sa, podeliť sa s nami o svoj názor, povedať nám čo sa im v meste páči a čo naopak nie. Názory, nápady,  odporúčania boli zoskupené do 7 okruhov(voľný čas, kultúra, zdravie, bezpečnosť, vzdelanie, participácia, zamestnanosť) a následne bola vytvorená publikácia. Tento projekt slúži ako…
Read More

Under the same sun

Projekty
Názov projektu: "Under the same sun" Typ projektu: Mládežnícka výmena Dátum: 5.- 10.5. 2019 Téma projektu : “V Infopacku nižšie" Počet účastníkov: 2 účastníkov vek 20+ Prihlásenie: https://sytev.typeform.com/to/oYdgne Výsledok výberu dostanete emailom/sms. Účasť na projekte: bezplatná Podmienka účasti: angličtina úroveň B2+, záujem o tému, záujem o spoznanie nových kultúr, po vybratí na projekt podmienka stať sa členom organizácie SYTEV na rok 2019 (ak už niesi členom), záujem o prezentovanie výsledkov a programu Erasmus+ po projekte vo svojej lokálnej komunite. Infopack: https://drive.google.com/file/d/1WhPkpZzW6X8-yjWbevrWtugiyyGkip-f/view?usp=sharing
Read More
Social inclusion of Minorities through Hre

Social inclusion of Minorities through Hre

Nezaradené, Projekty
Názov projektu: "Social inclusion of Minorities through Hre" Typ projektu: Mládežnícka výmena Dátum: 11. - 19. 5. 2019 Téma projektu : “V Infopacku nižšie" Počet účastníkov: 2, účastníkov vek 18+ Prihlásenie: https://sytev.typeform.com/to/oYdgne Výsledok výberu dostanete emailom/sms. Účasť na projekte: bezplatná Podmienka účasti: angličtina úroveň B2+, záujem o tému, záujem o spoznanie nových kultúr, po vybratí na projekt podmienka stať sa členom organizácie SYTEV na rok 2019 (ak už niesi členom), záujem o prezentovanie výsledkov a programu Erasmus+ po projekte vo svojej lokálnej komunite. Infopack: https://drive.google.com/file/d/0Bx53WBOxCH3nVUEyVHFvVXZIYUo3MDVzdDExXy1nQU95M0Y0/view?usp=sharing
Read More
Give blood, give us life

Give blood, give us life

Nezaradené, Projekty
Názov projektu: "Give blood , Give us life Typ projektu: Mládežnícka výmena Dátum: 29.04.2019-07.05.2019 Téma projektu : “V Infopacku nižšie" Počet účastníkov: 6 účastníkov vek 18+ Prihlásenie: https://sytev.typeform.com/to/oYdgne Výsledok výberu dostanete emailom/sms. Účasť na projekte: bezplatná Podmienka účasti: angličtina úroveň B1, záujem o tému, záujem o spoznanie nových kultúr, po vybratí na projekt podmienka stať sa členom organizácie SYTEV na rok 2019 (ak už niesi členom), záujem o prezentovanie výsledkov a programu Erasmus+ po projekte vo svojej lokálnej komunite. Infopack: https://drive.google.com/file/d/1Q_mMPwjVz-wWzASLaCjMDqZwLw2qPjjy/view?usp=sharing
Read More

Práca s deťmi a mládežou v Kysuckom Novom Meste

Mládež, Nezaradené
V Kysuckom Novom Meste momentálne žije 5 400 mladých ľudí. Deti do veku 15 rokov majú viacero možností na zmysluplné trávenie voľného času cez novovybudované mestské ihriská, centrá voľného času, mestské športové centrum, mestské kluby a podobne. Kategória mládeže, kde sa radia mladí ľudia od 13 do 30 rokov, už, žiaľ, takéto možností nemá. Alebo o nich nevieme? Podobne môžeme uvažovať a polemizovať aj nad kultúrou, množstvom a kvalitou kultúrnych podujatí v našom meste. Je v našom meste dostatok kultúrnych podujatí? Alebo je v našom meste dostatok kultúrnych podujatí pre deti a mládež? Čo by mladí ľudia v Kysuckom Novom Meste chceli? Prečo sa chodia zabávať do iných miest? Na tieto ale aj veľa iných otázok odpovedali deti a mladí ľudia z Kysuckého Nového Mesta, aby sa vytvorila správa o…
Read More

Voľný čas Kysucké Nové Mesto

Mládež
Voľný čas je dôležitý v živote človeka, a to v každom veku. Je to čas oddychu, uvoľnenia, relaxácie, zábavy, sebarealizácie v záujmových a iných činnostiach. Človek vo svojom voľnom čase uspokojuje svoje potreby a záujmy. Môžeme ho chápať ako čas voľna a slobody, kedy sa človek môže uvoľniť od svojich povinností a vykonávať činnosti podľa svojich záujmov, potrieb, … Obce by mali vytvárať možnosti na trávenie voľného času, a to čo najrozumnejšie. Trendom v takomto komunitnom vývoji sú napríklad komunitné centrá, ktoré umožňujú mladým ľuďom združovať sa, kde trávia svoj voľný čas “pod kontrolou”. Mladí ľudia trávia svoj voľný čas aj v školských kluboch, využívajú školské záujmové útvary, centrá voľného času, knižnice, kiná, bary, kluby, ulice… Kde trávi voľný čas kysucká mládež? A kde by ho chcela tráviť? Aké príležitosti…
Read More

Bezpečnosť v Kysuckom Novom Meste

Mládež
Je Kysucké Nové Mesto bezpečné mesto pre deti a mládež? Z vyše 2000 odpovedí, ktoré sme dostali z celomestkého mapovania potrieb detí a mládeže vyplýva, že Kysucké Nové Mesto JE bezpečné mesto pre život. Odpovedali deti a mladí ľudia vo veku od 12 do 30 rokov. Zaujímavé bolo porovnať ako vnímajú bezpečnosť v meste žiaci základých škôl a ako študenti, či už pracujúci mladí ľudia. Základná škola: Stredná škola: Vysoká škola + pracujúci: A čo si myslia respondenti o pôsobení mestskej polície v meste: Základná škola: Stredná škola: Vysoká škola + pracujúci: Tu si môžme všimnúť, že všetky tri cieľové skupiny sa vyjadrili skôr negatívne hľadom stretávaní mestkej polícia v meste. Medzi najpopulárnejšie odporúčania mestu, pre zvyšenie bezpečnosti sa zaradili: KameryLepšie fungujúca mestská políciaOsvetlenieProtidrogové opatrenia Projektu  “Povedz nám to” podporila Nadácia pre…
Read More