Zisťujeme, čo nám chýba

  • Post author:
  • Post category:ICM 2021

V stredu 29. septembra sa uskutočnilo prvé zasadnutie Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu v novom školskom roku. Na úvod nás Monika ako predsedkyňa parlamentu privítala a predstavila nám projekt na zvyšovanie participácie mladých ľudí pod Vyšehradským fondom, na ktorom sa zúčastnila.

Následne bol poslancom odprezentovaný projekt Návrat k tradíciam, ktorého cieľom je spropagovať a priblížiť dnešnej mládeži tradičné slovenské remeslá ako včelárstvo, rezbárstvo, drotárstvo ale aj háčkovanie a rôzne iné.

Členovia mládežníckeho parlamentu momentálne pripravujú rôzne klubové aktivity a chcú tak prinavrátiť život do klubovne, aj keď je to kvôli pandemickým opatreniam zložité. Na tomto zasadnutí sa zhodli, že idú pripravovať druhý mládežnícky ples v Kysuckom Novom Meste. Úlohy sú rozdelené a už len dúfať, že nám situácia dovolí organizovať aj naše ďalšie aktivity.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

logo mssvas iuv
logo mssvas iuv