„Selfie museum day“

  • Post author:
  • Post category:KMMP

Dňa 15. januára 2020 na „Selfie museum day“ sme sa vybrali pozrieť do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Témou boli jaskyne a krásy na Slovensku. V prvej časti sme sme sa dozvedeli o jaskyniach a krasoch na Slovensku, ako vznikali a ktoré môžeme navštíviť.

Druhá časť prehliadky obsahovala celú históriu našej planéty. Od vzniku slnečnej sústavy, cez objavenie prvého života a jeho evolúciu, až po súčasnosť. V poslednej časti sme sa dozvedeli o histórii Slovenska, o našich starých otcoch, o ich práci a živote. Nakoniec sme si zahrali hry na interaktívnej tabuli. Celá prehliadka bola veľmi zaujímavá a poučná. Domov sme sa vrátili plní nových zážitkov a poznatkov.