Promoting Social Change Through Entrepreneurship

 

Miesto: Sofia, Bulharsko

Dátum: 08.10.2018. – 16.10.2018

Zúčastnené krajiny: Bulharsko, Chorvátsko, Ukrajina, Česká republika, Holandsko, Estónsko, Slovensko, Litva

Našacesta do hlavného mesta Bulharska započala spoločným stretnutím na viedenskom letisku Schwechat. Napriek tomu, že sme sa predtým nikdy nevideli, už počasprvého momentu som cítil dobrú náladu a vedel som, že si budeme ako tímrozumieť.

  

 

Alebo…

Poúspešnom prílete a príjazde na hotel, sme boli privítaní pekným gestom zostrany organizátorov, ktorí nám odložili večeru aj napriek tomu, že smedorazili v neskorých, večerných hodinách. Celkovo bol prístuporganizátorov počas celého projektu mimoriadne ústretový a v prípadepotreby boli vždy nablízku, ochotní pomôcť. Témou projektu bolo prehĺbiťpovedomie a vedomosti v oblasti podnikania a tým pomôcťspoločnosti ako celku, či už v oblasti sociálnej alebo v oblastiživotného prostredia. Naše očakávania boli rozmanité, nakoľko to bol preniektorých účastníkov vôbec prvý tréningový kurz. Organizátori však nenechalinič na náhodu a od začiatku bolo cítiť precíznu prípravu, ktorá vyústilado kvalitného ubytovania v dobre zariadenom hoteli v centre Sofie,nadštandardnej stravy a v neposlednom prípade do kvalitných prednášoka zaujímavých workshopov.

Počascelej doby trvania kurzu sme absolvovali rôzne aktivity a praktickécvičenia, ktoré nám pomohli prehĺbiť znalosti a zručnosti, teoretickynadobudnuté počas prednášok. Školitelia boli ľudia z praxe a vedeli veľmidobre ako vysvetliť zložité veci jednoduchou cestou. Veľmi zaujímavou aktivitoubolo vytvoriť v skupine podnikateľský plán a odprezentovať ho predpublikom. Mimoriadne užitočné bolo, že sme museli pripraviť dômyselný plána načrtnúť štruktúru daného projektu, ale taktiež dôkladne a jasneodprezentovať daný podnikateľský plán, s dôrazom na formálnu úroveňprejavu a reč tela, ktoré boli neskôr zhodnotené porotou a ostatnýmiúčastníkmi. Autentickosti tiež pomohlo, že sme boli počas doby kurzu vystaveníčasovej tiesni a tým pádom sme boli nútení pracovať pod tlakom. Väčšinaaktivít bola spracovaná podobným spôsobom, s dôrazom na tímovú spoluprácua praktické využitie odprezentovaných informácií. Osobne vo mne projektzanechal hlboký dojem a mnohých účastníkov namotivoval k uskutočneniuvlastných podnikateľských myšlienok.

Bola by škoda nezmieniť tiež pekný výlet do starobylého mesta Plovdiv a zaujímavú hru, ktorou sme za pomoci rôznych hlavolamov a indícii na rôznych miestach, objavovali krásy a tajomstvá hlavného mesta Bulharska, Sofie.