Otvorenie klubovne AUTIčko

V meste pribudlo nové autíčko. A nie hocijaké, ale Klubovňa AUTIčko, ktorá bude pomáhať deťom s poruchami autistického spektra. Projekt klubovne vznikol pred 12 mesiacmi neplánovane a rýchlo, tak ako i samotná spolupráca s Lukášom Hrošovským, jeho SYTEV-om a YC|Mládežníckou klubovňou za účelom pomôcť deťom a mládeži s autizmom nájsť si kamarátov. Hľadanie kamarátov bolo úspešné a najstaršie SPOSA-cke (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom) deti sa začali stretávať v piatky v YCčku – Mládežníckej klubovni so zdravými deťmi. Tak vznikol projekt Dobrovoľníctvo, ktorého dušou je Lukáš Hrošovský so svojimi mladými YCčkármi. A práve projekt Dobrovoľníctvo a voľné priestory vedľa mládežníckej klubovne rozhodli o zrode AUTIčka.

Mesto Kysucké Nové Mesto podporilo nápad a priestor v Dome služieb pri parku poskytlo rodičom SPOSY zdarma na ich aktivity. A tak začali rodiny detí s autizmom meniť nehostinný priestor na útulnú klubovňu za pomoci dobrovoľníkov, ktorí pomáhali po celý čas. Do ich náplne práce spadali nielen manuálne aktivity ako maľovanie, skladanie nábytku, vešanie dáždnikov, zapájanie techniky, ale aj pomoc pri vypracovaní i realizácií projektov, ktoré finančne pomohli pri budovaní klubovne.
Výsledok niekoľkomesačnej práce bol slávnostne prezentovaný presne v polovici októbra. Spoločnosť SPOSA KNM pozvala na slávnostné otvorenie Klubovne AUTIčko všetkých dobrovoľníkov, pomocníkov, sponzorov, zainteresovaných, ale aj primátora mesta, dekana, poslancov MsZ, deti zo Špeciálnej základnej školy s materskou školou v Kysuckom Novom Meste so svojimi pedagógmi, žiakov a pedagógov Spojenej školy internátnej, zástupcov nadácie Anjelské krídla a pod.

Úvodného slova sa zhostila Mária Chovaňáková, ktorá predniesla vlastný dojímavý príbeh detí s postihnutím a ich mám – anjelov bez krídel, ako ich nazvala. Tatiana Jánošková, iniciátorka a koordinátorka projektu, všetkým veľmi srdečne poďakovala. V stručnosti opísala proces obnovy priestorov a všetkého, čo museli zvládnuť. Len zohnať desiatky dáždnikov, ktoré spestrili otvorenú konštrukciu stropu a zavesiť ich, dalo poriadne zabrať. Na jednej zo stien pribudlo logo klubovne – autíčko, ktoré namaľovala dobrovoľníčka z YCčka Iveta Vlčková. Pripomenula dve najdôležitejšie slová, ktoré dnes hýbu svetom handicapovaných: inklúzia a integrácia. Projekt Klubovňa AUTIčko je na najlepšej ceste vytvoriť priestor pre kysucké deti a mládež s autizmom viac sa plnohodnotne začleňovať do spoločenského i kultúrneho života a stať sa tak plnohodnotnými občanmi svojho mesta. Inklúzia je totiž proces, nekončiace úsilie bez vyčleňovania do osobitných skupín, úsilie dať šancu každému, byť solidárny a ľudský, akceptovať človeka preto, že je človek, zastávať sa nevinných a bezbranných, nebáť sa byť bojovníkom za ľudské práva a istoty pre tých, ktorí si ich nevedia zabezpečiť sami. Ako všetky deti, tak aj deti s autizmom, sú úžasné a majú právo byť zaradené v spoločnosti a byť milované.
Pani Jánošková následne odovzdala slovo Lukášovi Hrošovskému, ktorý bol po celý čas s členmi YCčka veľkou pomocou a oporou. Poďakovať sa jemu i ostatným dobrovoľníkom chcela členka novej klubovne nehovoriaca Saška Jánošková. Keďže má problém s komunikáciou, ako väčšina osôb s autizmom, využila na to komunikátor s hlasovým výstupom, ktorý získala vďaka maminým projektom a pomáha jej pri komunikácii už takmer 10 rokov. Pred slávnostným prestrihnutím pásky sa slova ujal primátor Ing. Marián Mihalda, vyslovil, že je rád, že na území mesta vznikla takáto klubovňa a že vznikla vďaka veľkej iniciatíve ľudí, ktorí pomohli v rámci svojho voľného času. Pásku následne prestrihli predsedníčka OZ SPOSA KNM Renáta Droščinová, Lukáš Hrošovský a Marián Mihalda. Silný potlesk a prípitok nealkoholickým šampanským ukončil oficiálnu časť a prišla tá príjemná pre nedočkavé deti. Rodičia napiekli ohromné množstvo koláčov, až sa všetky stoly prehýbali pod dávkou občerstvenia. V príjemných rozhovoroch si prítomní zdeľovali zážitky zo slávnostného dňa, alebo z čias, keď sa všetko ešte len chystalo. Verím, že deti a mládež so svojimi rodičmi sa budú v klubovni cítiť výborne a naďalej ju budú pretvárať svojimi výrobkami a kreatívnymi nápadmi.

Aktivisti získali na projekt AUTIčko finančné prostriedky zo Žilinského samosprávneho kraja z individuálneho rozpočtu vo výške 500 € – Realizované s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Cieľom projektu bolo získať financie na vybavenie kuchyne a kúpeľne. Tiež ich podporila Nadácia EPH cez dotačnú výzvu Energia, ktorá PomáHa vo výške 800 €. Na AUTIčko prispelo i mesto KNM, Greňová – Maja kreatív, Kysuca s.r.o. v spolupráci s firmou STAVBYT KNM, Iveta Dubeňová a Juraj Čierňava st. Materiál, farby, pomocné práce, použitý nábytok a dopravu venovala firma Barrel s.r.o. Vďaka Samung Electronics Praha odovzdala deťom Nadácia Anjelské krídla televízor Samsung a reproduktory. Jej členky priniesli na otvárací deň ďalšie darčeky pre deti: hry, hračky, zošity, skladačky.

Autor článku: Dušana Šinalová