O kariére aj na GymZA

SYT workshop 42

Máme za sebou ďalší, úspešne zvládnutý workshop. Na začiatok sme si zadali veľmi milú úlohu: „Prineste si svoju najobľúbenejšiu vec, ktorú máte práve teraz pri sebe a predstavte nám ju.“ Zrazu sa každému na kamere začali objavovať rôzne veci. Niekto si priniesol domáce zvieratko, iný zasa knihu a dokonca aj rastlinky. Následne nás prišla pozdraviť aj naša pani riaditeľka, ktorá nám povedala pár povzbudivých slov a pochválila zúčasnených. Na rade boli videá, ktoré si tými vopred nahrali a predstavili nám v nich seba. Samozrejme spätná väzba jednoducho musí byť a tak si tými navzájom poradili ako by sa ich prezentácia dala vylepšiť a tiež sa aj vzájomne pochválili. Ďalšou dôležitou aktivitou bolo aj zhodnotenie aktuálnej situácie v skupinkách a odprezentovanie vecí, ktoré študentov čakajú. Po krátke prestávke sme si trochu zacvičili a prešli sme na najdôležitejší bod tohto workshopu čím bolo predstavenie kariérnej cesty, našich možnosti. V tejto časti workshopu sme zistili ako veľa toho ešte musíme zvládnuť a urobiť aby sme sa dostali do cieľa. Náš workshop sme už len zakončili spätnou väzbou a zadaním domácej úlohy.

SYT workshop 46

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.