Náučné chodníky pre všetkých – víkendové vzdelávanie

Od piatku 21. augusta do nedele 23. augusta sa uskutočnilo víkendové vzdelávanie pre dobrovoľníkov a členov Kysucko-Novo-Mestského parlamentu, ktorí sa chcú zapojiť do prebiehajúceho projektu Náučné chodníky pre všetkých. Cieľom tohto víkendového vzdelávania bolo spoznanie sa dobrovoľníkov medzi sebou a vytvorenie silného kolektívu, ktorý bude spolu s OZ SYTEV pripravovať náučné chodníky v našom meste. Workshopy boli zamerané na vzdelávanie mládeže v oblasti dobrovoľníctva, čo je to vlastne dobrovoľníctvo, čo nám dobrovoľnícka práca dáva a naopak, čo vieme my, dobrovoľníci, poskytnúť k naplneniu cieľov.

Ďalšou časťou  víkendového vzdelávania bolo aj uznanie dobrovoľníctva. Zúčastnení si začali uvedomovať, aké vedomosti, zručnosti či postoje získavajú počas dobrovoľníctva a tieto znalosti im môžu práve dopomôcť aj v ďalšom študijnom alebo profesijnom živote.

Naucne chodniky2


Táto aktivita bola podporená z Európskeho zboru solidarity v projekte „Náučné chodníky pre všetkých“.

esc 2 1
vizualy logo iuventa fb 1