Májové zasadnutie Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu

  • Post author:
  • Post category:KMMP

Dňa 9. 5. sa uskutočnilo 17. zasadnutie Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu. Na úvod si poslanci zhodnotili aprílové aktivity a navrhli si nové na máj a jún. Keďže prebiehajú Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, tak mládež môže zápasy slovenskej reprezentácie sledovať v YC|Mládežnícka klubovňa alebo na Námestí slobody. Poslanci diskutovali o projekte Letného kina, ktorého prípravy začali práve na zasadnutí mestského mládežníckeho parlamentu a zúžili okruh filmov, ktoré sa budú premietať. Poslanci taktiež prisľúbili pomoc pri organizovaní športovo-kultúrneho festivalu Živé miesta, ktorý sa bude konať v júni. Na Medzinárodný deň detí mládež vypomôže Centru voľného času, ktoré organizuje podujatie Cesta rozprávkovým mestom. Členovia mládežníckeho parlamentu sa spolu s dobrovoľníkmi opäť zapoja do Dňa objatí (Hug Day), ktorý sa bude konať 26. 6. Ide o celoslovenské podujatie na ktorom dobrovoľníci „rozdávajú“ objatia.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a z Nadácie pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí.