Life spirit

Začiatkom februára roku 2020 sa skupina 10tich mladých ľudí zo Slovenska zúčastnila mládežníckej výmeny v Tureckom Istanbule. Projekt mal názov „Life Spirit“ a témou bola ochrany vody, pláží a pobreží.11 dní, 60 účastníkov zo 6tich krajín. Spolu s nami sa zúčastnili krajiny ako Dánsko, Česko, Litva, Turecko a Veľká Británia.

1
1

Program projektu bol pestrý, od množstva workshopov cez menšie prechádzky až po kultúrne noci, kde každá krajina predstavovala svoju krajinu, kultúru a tradície. Projekt mal praktický charakter. Vďaka neformálnemu  vzdelávaniu sme sa aj vzdelávali v danej téme ale aj zabavili prácou v kolektíve rôznych národností. Presnejšie sme sa venovali témam ako znečisťovanie, plytvanie ale aj ako správne recyklovať.

Mimo iného sme mali workshopy ako public speaking a social media, ktoré nás obohatili zas z inej stránky. Všetky teoretické veci ktoré sme sa naučili sme mali možnosť využiť aj v praxi, a tak lepšie pochopiť možnosti/potreby ich využitia v každodennom živote. Jeden deň bol vyhradený na objavovanie Istanbulu, kde sme strávili celý deň v tomto meste.  Z projektu si odnášame rozšírene obzory v danej téme ale aj množstvo nezabudnuteľných zážitkov, kopu nových priateľov a motiváciu sa ďalej vzdelávať.

4
4