Minigaléria Zvonica- Komunitné centrum Dubie

kom. centrum 12

Minigaléria Zvonica – Komunitné centrum Dubie je príkladom participatívneho dizajnu (co-design), kde občania s rôznym odborným zameraním a stupňom angažovanosti vytvorili spoločenský priestor, ktorý spĺňa špecifické požiadavky komunitného života občanov Dubia. Myšlienka zveľadiť námestie pri príležitosti 650. výročia prvej písomnej zmienky o Dubí bola podnetom zabojovať o grant Nadácie VÚB. V spolupráci s mestom Kysucké Nové Mesto vypracovala obyvateľka Dubia Tatiana Jánošková projekt, ktorý v hodnotení odbornej komisie uspel v konkurencii 222 žiadostí a dostal sa do úzkeho výberu najlepších projektov v Žilinskom kraji. Nemenej dôležitou bola druhá fáza – verejná hlasovacia súťaž, v ktorej za Minigalériu Zvonica – Komunitné centrum Dubie zahlasovalo najviac priaznivcov. Získané prostriedky z grantu boli štartovacím kapitálom
na stavbu centra. Do projektu finančne vstúpilo mesto i väčšia polovica obyvateľov Dubia. Hlavnou myšlienkou projektu bolo zapojiť do procesu tvorby všetkých, ktorých sa budúce riešenie bude týkať.

Občania Dubia mali možnosť spolupodieľať sa na procese navrhovania spoločenského priestoru pre seba, ako aj aktívne pomôcť s jeho realizáciou. Spoločenský projekt, ktorý smeroval k rozvoju komunitného života a dobrých susedských vzťahov, zastrešovala hlavne skupina miestnych aktívnych občanov – Ľubomír Jánoška, Jozef Šustek st., Karol Iványi a Vladimír Macášek. Hlavný architektonický návrh je tiež ich dielom a vychádza z filozofie pohľadov na staré a nové Dubie. Staré Dubie je historická zvonica a takmer dvestoročné lipy, nové Dubie je rozvíjajúca sa štvrť. Architektúra je riešená v modernejšom prevedení, podobnosť so zvonicou je definovaná ihlanovou strechou a farebným zladením.

Stavba centra trvala necelé štyri mesiace a začala sa likvidáciou nebezpečného 20 rokov nefunkčného chátrajúceho obchodu. Jeho odstránením sa zlepšilo životné prostredie, detské ihrisko sa stalo bezpečnejším, vznikla nová oddychová zóna a vytvoril sa priestor na stavbu centra. Budova Komunitného centra je postavená na betónovej platni rozmerov 6,5m x12 m, samotná budova má rozmer 5,5m x 5,5 m, výška stavby je 3,6 m, obvodové múry sú z tvárnic hrúbky 25 cm, má betónový veniec s armatúrou a drevený krov v tvare ihlanu s výškou 1,4 m. Strecha je pokrytá hliníkovým plechom antracitovej farby rovnako aj okná a dvere. Drevený prístrešok stavby v tvare písmena L tvorí vonkajší spoločensky priestor. Zveľadením verejného priestranstva, stavbou Komunitného centra a najmä odkrytím krásnej dominantnej historickej zvonice dubské námestie získalo na hodnote. Stalo sa zaujímavou lokalitou pre turistov a návštevníkov Kysuckého Nového Mesta, kde sa dajú stráviť príjemné chvíle a je možnosť oddychnúť si v krásnom prostredí pod starými lipami.

-Mário Janík a kolektív-