Komunikácia medzi dobrovoľníkmi s Karolínou Janičíkovou

V stredu 18.11. 2020 sme hostili ďalšieho diskutéra, konkrétne veľmi aktívnu vysokoškoláčku Karolínu Janičíkovú. Spoločne s naším moderátorom viedli diskusiu o zaujímavých témach, prevažne o jej dobrovoľníckych skúsenostiach a participácií v školskej žiackej rade na gymnáziu, na ktoré rada spomína.

Karolína je mladá študenta vysokej školy v Trnave, ktorá sa aktívne zúčastňuje na dobrovoľníckych aktivitách už od detstva. Jej prvou skúsenosťou s dobrovoľníctvom bola Dobrá novina, a teda koledovanie detí a mladých ľudí vo vianočnom období s úmyslom vyzbieranie finančných prostriedkov na dobročinné projekty v Afrike. Po nástupe na gymnázium sa Karolína dostala do školskej žiackej rady , kde sa mohla naplno začať venovať dobrovoľníctvu a participácií mladých ľudí na aktivitách školy. Veľmi sa jej páčil prístup vedenia školy smerom ku mladým študentom. Školská žiacka rada sa stala plnohodnotným hlasom mladých. Keď sa niečo riešilo, členovia školskej rady boli prizvaní, aby mohli vyjadriť svoje stanovisko. Takto dostali možnosť vyjadriť svoj postoj aj pri voľbách nového vedenia školy. Gymnázium bolo priateľské k dobrovoľníctvu a vytváralo mnohé aktivity, do ktorých sa mohli študenti zapojiť. Najväčším projektom bol projekt Participatívneho rozpočtu. V projekte išlo o výzvu napísať projekt, na ktorý bola vyhradená finančná čiastka 1 000 Eur. Za študentské projekty hlasovali ako samotní študenti, tak aj pedagógovia v dvoch kolách. Súťažné projekty boli veľmi inšpiratívne. Týkali sa opravy toaliet, vytvoreniu študentského plesu, kúpy skriniek na oblečenie či vytvorením študentskej klubovne. Napokon vedenie školy rozhodlo, že sa nakoľko projekty boli výborne spracované a mali pekné myšlienky, vedenie našlo financie aj na zrealizovanie iných projektov, nielen víťazného.

V súčasnosti sa venuje dobrovoľníctvu v sociálnej oblasti. Pomáha seniorom v projekte „pošli dobro“, kde posiela vybraným ľuďom listy, aby sa v jeseni života necítili osamelo.

126288805 1076465646146217 7593608557168679768 n

Táto diskusia bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

122724465 1033404073790511 8837122636246610794 n 1