Kariéra nieje strašiak s SOŠS

Dňa 05. 10. sa uskutočnil workshop so 7 študentami na tému Kariérneho poradenstva, ako uspieť na pohovore, ako si napísať zaujímavý a kreatívny životopis a ako využiť sociálne siete na zvýšenie svojej zamestnanosti. Hneď na začiatku energizérom sme si urobili priemnu atmosféru a študenti sa nebáli pýtať . Na záver im boli rozdané letáky našej organizácie a odprezentovaná možnosť kariérneho poradenstva aj v našom Informačnom centre mladých – YC|Mládežnícka klubovňa. 

Toto vzdelávanie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 

Lukáš Hrošovský