Kariéra nieje strašiak aj na SPŠ IT

V dňoch 28. 11. a 30. 11. sa na Strednej priemyselnej škole Informačných technológiíí uskutočnilo 6 workshopov pre viac ako 110 študentov s cieľom prezentovania kariérneho poradenstva pre mladých ľudí – študentov, tipy na zvýšenie si zamestnanosti a odprezentovanie Informačného centra ako infobod k zamestnanosti. 

Toto vzdelávanie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.