Júnové zasadnutie Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu

Dňa 3. 6. sa uskutočnilo 18. zasadnutie Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu. Poslanci zhodnotili májové aktivity a začali s prípravou plánovaných projektov. Na zasadnutí si navrhli 20 filmov, z ktorých si občania budú formou ankety vyberať tie, ktoré by chceli najviac vidieť. Toto hlasovanie prebieha cez sociálne siete vo FB skupinách, kde sa združuje najväčší počet občanov Kysuckého Nového Mesta. Poslanci budú spolu s dobrovoľníkmi pomáhať aj s prípravou kultúrno-športového festivalu Živé miesta, ktorý sa uskutoční posledný júnový týždeň. Môžeme sa tešiť na vyvrcholenie rôznych športových súťaží, kultúrneho programu, premietanie filmu Lada svetom ale aj na environmentálne workshopy. Tento festival sa bude odohrávať na Námestí slobody, kde budú umelo vytvorené ihriská aj na verejné športovanie.
Taktiež sa môžete tešiť na 1. júl – Medzinárodný deň vtipkovania, kedy sa mládež môže zabaviť v klubovni a zavtipkovať si.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, z Nadácie pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí a mestom Kysucké Nové Mesto.