I´m just a child

Projekt sa odohrával v južnom Turecku, v meste Adana, kde sme sa spolu s našimi kamarátmi z Talianska, Španielska, Litvy, Poľska a samozrejme Turecka, dozvedeli niečo viac o citlivej téme, čo bola aj téma projektu, o detskom zneužívaní.  


Počas tohto projektu sme sa veľmi veľa rozprávali, brainstorming bola najefektívnejšia metóda ako začať konverzáciu, no popri diskusiách o následkoch detského zneužívania, čo to vlastne je, ako to každý z nás ako individuál vníma, ako sa tomu dá predísť, koho všetkého sa to dotýka, … boli naše aktivity zamerané veľmi na team-building, spoznávanie kultúr našich partnerských a komunikáciu medzi sebou. Projektovým jazykom bola síce angličtina, ale naučili sme sa aj zopár fráz z každého jazyka, ktoré sa medzi nami niesli po celý projekt.  


Mali sme možnosť stretnúť sa aj z učiteľmi z lokálnych škôl, samozrejme tieto školy sme navštívili a hrali sme spolu s deťmi rôzne aktivity zamerané na už predtým spomínaný team-building. Všetky deti boli veľmi milé a hneď sme si ich obľúbili, je podľa nášho názoru dôležité zvýšiť komunikáciu medzi deťmi a ich rodičmi, učiteľmi alebo aj kamarátmi aby sa dieťa nemuselo báť niekomu zveriť a vyhľadať pomoc na riešenie problému takéhoto typu. Aj keď téma projektu neznie moc veselo, veľmi sme sa všetci pri aktivitách bavili, smiali a podľa mňa sme medzi sebou, ako partnerské krajiny, vybudovali silné priateľstva a dúfame že sa ešte niekedy všetci uvidíme.