Gender roles

Náš projekt sa odohrával v Dánsku neďaleko krásnej Kodane. Ešte predtým než sme prišli na určené miesto spravili sme si menšiu zastávku a kochali sa dánskou metropolou. Keď sme už boli dostatočne nabažení išli sme do mestečka vzdialeného 30 min vlakom. Keď sme prišli na miesto, takmer všetci tam už boli, a tak po osviežujúcej sprche sme sa mohli vrhnúť do zoznamovania. V tomto duchu sa niesol aj prvý večer.

  Prvý deň po výdatných raňajkách sme začali, ako už je zvykom, zoznamovacou hrou (poviem vám zapamätať si 50 mien zo 6 rôznych krajín dá celkom zabrať). Našťastie si každý ku svojmu menu vymyslel aj jednoduché gesto, a to sme opakovali aj s jeho/jej menom keď sa na nás dostal rad. Vďaka tejto kombinácií som si mnohé mená zapamätala už v úvodné dopoludnie. Neskôr sme v skupinkách rozoberali svoje očakávania od projektu. Druhý deň poobede sme sa vrhli rovno na tému. Čakala nás rôznorodá terminológia o genderoch, LGBT, vnímaní seba a ostatných. V nasledujúce dni sme sa venovali debatám, zdieľaniu a diskutovaniu o otázkach, ktoré nás zaujímali. Otázku sme napísali anonymne na papier a každý dostal priestor na vyjadrenie.


Ďalšie dni sme diskutovali o stereotypoch a o správaní, ktoré tolerujeme a čo je podľa nás už cez čiaru. Pozerali sme videá na tému sexizmus, diskriminácia ale aj gender a LGBT. V súvislosti s tým sme dostali aj krátky text, kde sme mali posúdiť správanie druhých osôb a v skupinke prísť na vzájomný konsenzus.

Celý projekt sme zbierali nápady a podnety, aby sme posledné dva dni strávili opäť nad diskusiou a následným vytvorením a editovaním krátkeho videa v skupinkách. Tie sme odprezentovali posledný deň doobeda. Na záver každý dostal svoj Youthpass, certifikát o absolvovaní mládežníckej výmeny.

  Bol to projekt, na ktorom som sa naučila pozerať sa na veci aj z iného uhlu pohľadu. Ukázal mi, že k ľudom treba byť tolerantný a empatický. A naopak, že neprípustné správanie, pr. sexismus, tolerovať nemôžeme.
Ďakujem za možnosť zúčastniť s na projekte a dúfam, že sa ešte nejakej výmeny zúčastním.