European Youth Congress v Bielsko-Biala, Poľsko

image 44

Naša predsedníčka , Barbora Majerová a Jaroslava Sulovská, koordinátorka mládeže mesta Žilina, sa zúčastnili na European Youth Congress v Bielsko-Biale, ktorý sa konal 16-19. apríl 2024. Tento kongres ponúkol mladým ľuďom z celého sveta možnosť diskutovať o aktuálnych témach a zdieľať svoje názory a skúsenosti.

Účastníci kongresu mali možnosť stretnúť sa s mladými ľuďmi z rôznych krajín a diskutovať o témach ako globalizácia, kríza v Európe a vo svete, ako aj o mieste hodnôt v modernom svete. Všetky aktivity boli navrhnuté tak, aby podporili vzájomné porozumenie a výmenu názorov medzi mladými ľuďmi.

Barbora a Jaroslava vystúpili na paneloch kongresu a zdieľali svoje skúsenosti a názory s ostatnými účastníkmi. Ich prítomnosť prispela k obohateniu diskusií o dôležitých témach, ktoré ovplyvňujú mladých ľudí nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Celkovým zámerom kongresu bolo podporiť dialóg medzi mladými ľuďmi a poskytnúť im priestor na prezentáciu svojich názorov a nápadov na zlepšenie sveta, v ktorom žijeme. Učastníci sa okrem toho mali možnosť lepšie spoznať a porozumieť kultúram a pohľadom iných krajín.

European Youth Congress v Bielsko-Biale bol nielen príležitosťou na vzdelávanie a diskusiu, ale aj na stretnutie nových priateľov a naviazanie nových kontaktov. Všetci oúčastníci kongresu odchádzali s novými poznatkami a inšpiráciou na ďalšie aktivity a projekty v oblasti mládeže a medzinárodnej spolupráce.

image 45
image 46