Erb Dubie

IMG 3865 3

Pri príležitosti 650 výročia písomnej zmienky o Dubí zorganizovali miestny aktivisti podujatie, oslavu spoločnej minulosti, ktorej cieľom bolo uctiť si svojich predkov a zhromaždiť rodákov a obyvateľov Dubia. Súčasťou tejto oslavy bolo aj získanie erbu Dubie, ktorý má podnietiť väčšiu hrdosť na svojich predkov a svoje korene. Počas podujatia prebehol slávnostný ceremoniál, na ktorom hlavný štátny radca pre heraldiku, kerlod Slovensko PhDr. Ladislav Vrtel v historickom odeve predstavil erb Dubie. Profesor Ladislav Vrtel informoval, že pri tvorbe erbu sa vychádzalo zo starej dubskej pečate, ktorej základom je zlatá slnečnica na zelenom podklade.

a dubie 1 copy