Environment and Young People’s Role.

Environment and Young People’s Role.

Miesto konania projektu: Bitola, Macedónsko
Zúčastnené štáty: Slovensko, Macedónsko, Maďarsko, Litva, Gruzínsko, Španielsko

V momentálnej škále projektov by sme naši asi len málo tak aktuálnych tém akou je práve táto. V macedónskom meste Bitola sme mali možnosť zúčastniť sa projektu práve s touto témou. Životné prostredie sa súčasne znečisťuje rýchlejšie ako hocikedy pred tým. Len osveta mladej generácie – nás a následne detí je jedinou možnosťou, ako tomuto trendu predísť.
Počas projektu sme sa naučili mnoho informácií o téme životného prostredia ako takej, ale aj o aktuálnej situácií v oblasti životného prostredia v našich štátoch. Okrem prijímania informácií sme sa pokúsili tiež prísť s vlastnými riešeniami aktuálnej situácie. Samozrejme téme životného prostredia nie je v každom štáte naozaj témou č. 1. Vidieť sme to mohli aj v samotnej Bitole, ktorá bola naozaj znečistená a ťažké bolo nájsť vôbec nejaký kôš, nie to ešte recyklačný. Práve takéto projekty môžu dopomôcť k tomu aby sa aj menej rozvinuté štáty, mimo EÚ, začali viac tejto téme venovať.
Počas projektu sme mali možnosť okrem vzdelávania seba aj viesť vyučovaciu hodinu v miestnej základnej škole, kde sme sa tému životného prostredia pokúšali predostrieť mladším ročníkom.


Atmosféra počas celého projektu bola jednoducho úžasná. Aj ti najsilnejší z nás ku koncu vyronili slzu a na spoločný týždeň nikdy žiaden z nás nezabudne. Za slovenskú skupinu, aj keď myslím, že v tomto prípade by som hovoril ústami všetkých účastníkov musím tiež vyzdvihnúť našu skvelú mentorku. Spôsob akým viedla workshopy, zapájala nás do samotnej organizácie projektu bol jednoducho ukážkový. Ku koncu sa aj dočkala od účastníkov niekoľkých prekvapení.
Čo nám tento týždeň v Bitole vlastne dal ? Okrem nových vedomostí, poznatkov, zlepšenia komunikačných zručností, či angličtiny je to určite ďalšie množstvo priateľov. Po projekte ako bol tento znovu raz každý z nás musí cítiť, že nie je „len“ Slovák, ale hocikde v Európe je tiež Európan.