About us

Európske možnosti pre mládež (SYTEV v Žiline)

Dňa 14. novembra sme realizovali pre študentov niekoľko workshopov na Gymnáziu Varšavská v Žiline pod názvom “Európske možnosti pre mládež”. Mládež mala možnosť zoznámiť sa s estónskymi dobrovoľníkmi, ktorí nám vypomáhajú v našej organizácii SYTEV. Na základe úspešne napísaného projektu cez Európsky zbor solidarity sme získali mladých ľudí na rok dobrovoľníckej služby, ktorí vyučujú na školách anglický, nemecký či ruský jazyk a pomáhajú tak skvalitňovať vyučovacie hodiny. So študentmi sa podelili o svoje zážitky a skúsenosti z európskych projektov ako napríklad Erasmus+. Študentom sme predstavili ďalšie možnosti, ktoré im európska únia ponúka na spoznávanie nových kultúr, neformálne vzdelávanie, stáže v zahraničí alebo cestovanie po Európe cez program DiscoverEU. Množstvo študentov nemalo vedomosti a informácie o týchto možnostiach.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.Neváhaj a pridaj sa k nám!

Chceš zažiť dobrodružstva spolu s nami? Tak neváhaj a pridaj sa k nám!

Pridať sa!
  • SYTEV
    Lipová 810/30 024 01
    Kysucké Nové Mesto
  • +421 904 353 660
    office@sytev.com
+