Emotions and IT

“Emotions and IT”
12 – 19.8.2015, Madeira, Portugalsko, 32 účastníkov z 15 krajín     

Emotions and IT bol určite minimálne miestom konania a počtom zúčastnených krajín jedným z najzaujímavejších. Na tomto tréningovom kurze sme pozornosť venovali trom oblastiam, technológie, emócie a príroda. Naši vedúci sa nám snažili priblížiť kompetencie a nástroje pracovníkov s mládežou, na to, aby nás pripravili pochopiť výzvy ako aj možnosti, ktoré trojica technológie, emócie a prináša. Ako nám neskôr vysvetlili, práve lepšia pripravenosť pracovníkov s mládežou sa odrazí na ich práci a následne tak môžu skôr pomôcť mladým zamestnať sa a pomôcť im ak uvažujú nad podnikaním. Naučili sme sa napríklad ako vyťažiť z nových technológií a sociálnych médií čo najviac. Z  mnohých tém, ktorými sme sa zaoberali vyberáme: zvyšovanie povedomia o význame emocionálnej inteligencie a jej rozvoj, taktiež sme objavili obozretnosť ako nástroj pre rozvoj, a prišli na to, ako to všetko prepojiť s prírodou. Okrem vzdelávania, si pre nás organizátori pripravili aj ďalší zaujímavý program, ale o tom vám už napovie viac naša fotogaléria.