Čistenie lipovej aleje (Dobrovoľníctvo v regiónoch)

  • Post author:
  • Post category:KDC 2020

Komunitná nadácia Liptov aj tento rok zorganizovala akciu s názvom Komunitné dni dobrovoľníctva. Spoločne s dobrovoľníkmi sa postarala o vyčistenie viacerých lokalít nielen v meste Liptovský Hrádok, ale aj v jeho širšom okolí. Každoročne nadáciu trápia mnohé zničené a zanedbané priestory a z roka na rok zdieľa rovnaký postoj aj väčší počet dobrovoľníkov. V nadácií sa snažia vzbudzovať záujem o veci verejné a zároveň posilňovať povedomie o dobrovoľníctve.

Jednou z lokalít, kam smerovali kroky dobrovoľníkov, bola lipová alej a pomník M.R. Štefánika. Do čistenia sa zapojili ako už tradične členovia Klubu seniorov Liptovský Hrádok, taktiež dievčatá z Domu sociálnych služieb Liptovský Hrádok. Čistenie sa uskutočnilo hneď v prvý deň Komunitných dní dobrovoľníctva (16.9.2020) a zišlo sa 15 ľudí.

IMG 9139

Komunitná nadácia Liptov ďakujem všetkým zúčastneným a teší sa na ďalšiu spoluprácu.

IMG 9146 1

OZ Sytev do akcie prispelo zaslaním vriec na odpad a ochrannými rukavicami.

Akcia bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

122724465 1033404073790511 8837122636246610794 n 1