kaplnka sv. Kríža Dubie 2015
kaplnka sv. Kríža Dubie 2015

Chapel God´s Heart of Jesus

Another small sacral building in Dubie is the Chapel God´s Heart of Jesus located in the local cemetery. Until the turn of the millennium, its predecessor was a small wooden morgue, which also served as a tool store for…

0 Comments
kaplnka sv. Kríža Dubie 2015
kaplnka sv. Kríža Dubie 2015

Kaplnka Božieho Srdca Ježišovho

Ďalším malým sakrálnym objektom v Dubí je Kaplnka Božieho Srdca Ježišovho. Nachádza sa na miestnom cintoríne. Jej predchodkyňou bola až do prelomu milénií malá drevená márnica, ktorá zároveň slúžila hrobárovi ako sklad náradia. Táto stavba však postupom času chátrala…

0 Comments
schaeffler kysuce 1
schaeffler kysuce 1

Schaeffler Kysuce

Schaeffler kysuce In Kysucké Nové Mesto there is one of the largest company of Schaeffler - Schaeffler Kysuce, spol. Ltd. The company construction project was established in 1999. The decision of our investors for the Kysuce region proved to…

0 Comments
schaeffler kysuce
schaeffler kysuce

Schaeffler Kysuce

Schaeffler kysuce V Kysuckom Novom Meste je jeden z najväčších závodov spoločnosti Schaeffler – Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. Projekt výstavby závodu vznikol v roku 1999. Rozhodnutie našich investorov pre kysucký región sa ukázalo ako správna voľba, keďže tento…

0 Comments
20200825 123109
20200825 123109

The Jewish cemetery

The Jewish cemetery in Kysucké Nové Mesto was established in the second half of the 19th century and is located on the outskirts of the town, which was based on the position of Jews in society at that time.…

0 Comments
119010334 247516139800881 1016958588244323336 n
119010334 247516139800881 1016958588244323336 n

Židovský cintorín

Židovský cintorín v Kysuckom Novom Meste vznikol v druhej polovici 19. storočia a nachádza sa na okraji mesta, čo vychádzalo z postavenia Židov v spoločnosti v tej dobe. Je to jediná historická pamiatka v našom meste na židovskú obec. Boli tu pochovávaní židia z nášho mesta…

0 Comments
10517236 736368819752906 1584920377753945686 o
10517236 736368819752906 1584920377753945686 o

Pamätník 1. svetovej vojny

Pamätníkom si pripomíname a uctievame 54 padlých Kysuckonovomešťanov počas 1. svetovej vojny. Počas Veľkej vojny, ako bola dovtedy nazývaná bolo zapojených viac ako 11 a štvrť milióna vojakov z ktorých padlo 9,6 milióna, 7 miliónov civilistov a viac ako 20 miliónov ľudí bolo…

0 Comments

Koniec obsahu

No more pages to load