Bezpečne nielen na nete

image5 3

Dňa 8. decembra sme organizovali 5 workshopov pre žiakov na Základnej škole s materskou školou Hurbanova v Martine. Žiakom sme sa snažili priblížiť pojmy ako rasizmus, diskriminácia, stereotypy, predsudky. K týmto témam sme spravili menší kvíz s celkom náročnými otázkami ktoré ešte nevedeli. Na konci sme mali menšiu debatu o nenávistných komentárov, LGBT, dopady komentárov, prevencie. Ďalej sme sa snažili žiakom priblížiť jednotlivé pojmy, ako napríklad diskriminácia, rasizmus, predsudky. Uviedli sme im ku tomu zaujímavé príbehy ktoré sa aj stali. Informovali sme ich o následkoch nenávistného vyjadrovania. Cieľom aktivity Eurotrain sme ich upozornili na predsudky a následne sme viedli debatu o ľudských právach.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“.

LogoMSSR 1 1

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez nazvu 3 768x543 2