Bezpečne nielen na nete

Snimka obrazovky 26

Ďalšie workshopy pre žiakov ZŠ Mieru v Bytči sme organizovali dňa 24. a 25. novembra. Workshopy boli zamerané na tému bezpečného správania sa na internete a vyjadrovania sa bez nenávisti. Tento workshop prebiehla dištančnou formou. Na začiatku sme povedali pár vecí k vybranej  téme tohto workshopu. Neskôr sme cez pripravenú prezentáciu sme predstavili jednotlivé kampane a prebrali témy, ktoré sa týkali nášho workshopu a neskôr sme o tom s účastníkmi komunikovali.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“.

LogoMSSR 1 1

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez nazvu 3 768x543 2