Bezpečne nielen na nete

IMG 20211125 081206

Vo štvrtok 25.11. 2021 sme organizovali workshop na Gymnáziu Hlinská. Naším cieľom bolo oboznámiť žiakov s problematikou nenávistných prejavov, doviesť ich k zamysleniu sa aké dôsledky môže mať ich konanie a ukázať im riešenia, čo môžu robiť keď sa stretnú s nenávistnými prejavmi, prípadne na koho sa môžu obrátiť. Workshopu sa zúčastnila jedna trieda, konkrétne 2.B. Žiaci boli o niečo tichší, ako tí na ktorých sme boli zvyknuté zo základných škôl. Ja si úprimne myslím, že to bolo spôsobené tým, že sa s danými ľuďmi poznáme. A ešte to mohlo byť aj tým, že to bolo cez umenie a kultúru a hneď na ďalšiu hodinu sme mali mať písomku z dejepisu. Samozrejme na to mohlo vplývať viacero aspektov. Ale celkovo sa celkom zapájali, odpovedali na otázky. Ale ďalej už sa im moc nechcelo pokračovať v debate a ďalej to rozvinúť. Aktivity zožali najväčší úspech. Pri aktivite a energizery sa žiaci celkom prebudili a myslím, že ich to aj bavilo. Ďalej ich celkom zaujali a videá. Na konci sme sa spoločne odfotili, spýtali sa či majú nejaké otázky a v tomto čase už zvonilo na koniec hodiny. Pobalili sme si veci a išli sme na ďalšie vyučovanie.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“.

LogoMSSR 1 1

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez nazvu 3 768x543 2