Bezpečne nielen na nete

20211108 105613

Dňa 8. novembra sme organizovali workshopy na ZŠ vo Varíne. Tieto workshopy boli zamerané na pokračovanie kampane Rady Európy No Hate Speech Movement. Počas workshopov sme sa zamerali na rôzne formy diskriminácie a bezpečného vyjadrovania sa na internete ale aj na stereotypy. Workshop bol veľmi zábavný a vďaka menšej tréme sa nám aj lepšie prezentovalo. Žiaci sa zapájali, tvorili rozhovory, pýtali sa otázky a boli nadšení z hlavnej aktivity. Určite by sa im páčilo viac takýchto workshopov.  

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.