Bezpečne nielen na nete

received 935321550427855

Dňa 8. 12. 2021 som robila workshopy na škole: „Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27“ v Martine. Workshopy sa mi naozaj podarili v každej triede sme dospeli k niečomu úplne inému. Žiaci neboli hanblivý a nebáli sa presadiť si svoj názor. Veľakrát mali žiaci naozaj dobré ale aj zaujímavé postrehy, o ktorých sme mohli následne diskutovať a debatovať. Myslím si, že žiakom sa workshopy naozaj veľmi páčili a užili si ich. Spätná väzba bola veľmi pozitívna.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“.

LogoMSSR 1 1

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez nazvu 3 768x543 2