Bezpečne nielen na nete

received 4622031414542253

Dňa 25. 11. som organizovala workshop „Vyjadrujeme sa bez nenávisti” na internáte. Keďže tento workshop bol nepovinný, pracovalo sa nám s mladými ľuďmi oveľa lepšie, viedli sme naozaj rozumnú diskusiu. Komunikovali sme o predsudkoch, vyjadrovaní na internete, diskriminácií, ľudských práv ale aj o využití sociálnych sietí. Títo mladí ľudia sa zapájali ale aj diskutovali. Dosiahli sme to, že sme mohli spolu otvorene a úprimne komunikovať. Snažila som sa vysvetliť proces pracovania s predsudkami. Zhodli sme sa na tom, že veľakrát nevedomé predsudky ovplyvňujú naše správanie, rozmýšľanie a rozhodovanie. Taktiež sme sa zhodli, že cez sociálne siete vieme zmeniť pomerne veľa vecí.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“.

LogoMSSR 1 1

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez nazvu 3 768x543 2