Bezpečne nielen na nete

20211115 134007

Dňa 15. 11. som organizovala workshop „Vyjadrujeme sa bez nenávisti” na Gymnáziu Hlinská v Žiline. Keďže som tento workshop robila v mojej triede, viedli sme naozaj rozumnú diskusiu. Komunikovali sme o predsudkoch, vyjadrovaní na internete, kyberšikane, diskriminácií, ľudských práv ale aj o sociálnych sieťach. Žiakom sa téma pomerne páčila a žiaci sa zapájali ale aj diskutovali. Dosiahli sme to, že sme mohli spolu otvorene komunikovať. Žiakom sa najviac zo všetkého páčili aktivity, hlavne „Eurotrain“. Snažila som sa naučiť žiakov ako pracovať s predsudkami. Zhodli sme sa na tom, že veľakrát nevedomé predsudky ovplyvňujú naše správanie, rozmýšľanie a rozhodovanie.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“.

LogoMSSR 1 1

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez nazvu 3 768x543 2