Bezpečne nielen na nete

GYMZA 2.A

Dňa 24.11. 2021 sme organizovali workshop s témou kampane „NO HATE SPEECH“ na Gymnáziu Hlinská v Žiline. Dnešným cieľom bolo osloviť mladých gymnazistov s touto veľmi dôležitou témou. Na tomto školení sa zúčastnilo trinásť žiakov a jeden učiteľ.   Všetci sa ochotne zapájali do aktivít, ktoré boli pre nich pripravené.   Ku koncu školenia sme si prešli aj možnosti riešenia situácií kde by boli v priamom strete s nenávistnými prejavmi či už voči sebe alebo voči svojim blízkym.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“.

LogoMSSR 1 1

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez nazvu 3 768x543 2