Bezpečne nielen na nete

Obrazok3c

Dňa 9. 12. 2021 online konalo školenie na tému „vyjadrujeme sa bez nenávisti“. Cieľom tohto školenia bolo ukázať mládeži aký majú dopad nenávistné prejavy na našu spoločnosť.  Na tomto školení sa zúčastnilo 10 žiakov. Žiaci sa zapájali do vopred pripraveného programu. Tému workshopu som im priblížila pomocou zaujímavej aktivity s názvom Eurotrain. Po tejto aktivite sme rozoberali dopady rozhodnutí žiakov, ktoré spravili v danej aktivite a o tom ako predsudky ovplyvňujú život.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“.

LogoMSSR 1 1

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez nazvu 3 768x543 2