Bezpečne nielen na nete

Snimka obrazovky 2

Dňa 8. 12. sa uskutočnili 2 online workshopy na platforme discord. Workshopy boli na tému Vyjadrujeme sa bez nenávisti a realizované formou neformálneho vzdelávania. Prezentovali sme kampaň No hate speech a projekt Vyjadrujeme sa bez nenávisti. Žiaci boli aktívni a
príjemne sa nám s nimi spolupracovalo. Po prezentácii sme mali diskusiu o pojmoch diskriminácia, rasizmus, homofóbia a predsudky. Na záver sme si zahrali hru Eurotrain. Workshop sme ukončili hodnotením a spätnou väzbou.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“.

LogoMSSR 1 1

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez nazvu 3 768x543 2