Bezpečne nielen na nete

Screenshot 20211107 200147 Gallery

Dňa 5. novembra 2021 sme zorganizovali workshop projektu „Vyjadrujeme sa bez nenávisti“ na Gymnázium sv. Františka v Žiline, v triede 1.A. Našim cieľom bolo zoznámiť žiakov s týmto projektom, podiskutovať o nenávistných prejavoch s ktorými sa stretávajú, ako im zabrániť a zamerať sa najmä na stereotypy a predsudky. Na to bola zameraná aj aktivita Eurotrain, ktorá žiakov zaujala. Na konci sme si zhrnuli, že nie je dobré zaradzovať si ľudí do skupín na základne nedostačujúcich informácií.

Screenshot 20211107 200347 Gallery
Screenshot 20211107 200233 Gallery

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“

LogoMSSR 1 1

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez nazvu 3 768x543 2