Bezpečne nielen na nete

254119360 762631205137335 2927800262588650414 n

Dňa 8. novembra sme organizovali workshop ,,Vyjadrujeme sa bez nenávisti” na Gymnáziu sv. Františka v Žiline, konkrétne v triede 1.B. Našim cieľom bolo oboznámiť žiakov a zároveň podiskutovať s nimi o rôznych nenávistných prejavoch, s ktorými sa stretli, a ktoré poznajú. Zamerali sme sa aj na stereotypy a predsudky a vysvetlili si aj ich význam a uviedli nejaké príklady.. Na ne bola zameraná aj aktivita Eurotrain, ktorá žiakov veľmi bavila. Následne sme sa zhodli, že by sme si nemali vytvárať názor o druhých s nedostačujúcim množstvom informácií.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“

LogoMSSR 1 1Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Dizajn bez nazvu 3 768x543 2