Bezpečne nielen na nete

IMG 6234

Vo štvrtok dňa 9. 12. 2021 bol usporiadaný workshop proti nenávisti v rámci kampane „No Hate Speech“ na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline. Cieľom workshopu bolo oboznámiť mladých ľudí o nenávistných prejavoch, šikane, kvôli ktorej má veľa mladých psychické problémy. Účastníci sa do workshopu zapájali a spolupracovali s nami. S niektorými typmi hatov a nenávistných prejavov sa už stretli, preto vedeli pekne reagovať na naše otázky a dopĺňať nás. Žiakov musím pochváliť a ďakujem im za ich čas a ochotu.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“

LogoMSSR 1 1

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez nazvu 3 768x543 2