Bezpečne nielen na nete

258881446 438579987651611 1342437747407543850 n

V Piatok 19. 11. 2021 sme organizovali workshopy “Vyjadrovanie sa bez nenávisti” na ZŠ Horný Vadičov. Naším cieľom bolo oboznámiť žiakov s problematikou nenávistných prejavov, doviesť ich k zamysleniu sa aké dôsledky môže mať ich správanie/ konanie a v neposlednom rade ukázať im riešenia, čo treba robiť keď sa stretnú s nenávistnými prejavmi, prípadne na koho sa môžu obrátiť.

Workshopu sa zúčastnili tri triedy: 7-9 ročník. Ako prvý boli na rade siedmaci. Naša úplne prvá skúsenosť s robením prednášky dopadla veľmi dobre. Siedmaci boli veľmi priateľsky. So záujmom sa zúčastňovali debát a odpovedali na otázky bez toho, aby sme ich museli nejakým spôsobom nútene zapájať. Hodina ubehla veľmi rýchlo a my sme skoro ani nestihli spraviť všetko, čo sme mali naplánované. No čím boli žiaci starší, tým sa ich záujem a vôľa spolupracovať zmenšovala. 

U ôsmakoch sme sa po každej otázke stretli s hrobovým tichom, kedy nám vo väčšine prípadoch nezostávalo nič iné než si sami odpovedať. A pri deviatakoch samozrejme nesmeli chýbať hlúpe úsmevy a pohľady, ktorými reagovali na našu „trápnosť“. V oboch prípadoch nás zachránila aktivita EROTRAIN, ktorá ako tak vyvolala záujem aj u tých, ktorí najmenej spolupracovali. S takýmito žiakmi sa pracovalo horšie, ale vďaka našej prvotnej vynikajúcej skúsenosti sme si boli istejšie tým, čo robíme a cítili sme sa menej  nervózne. 

Aj keď sme pred workshopmi mali obavy a nevedeli sme, čo máme čakať, musíme skonštatovať, že sme spokojné s tým ako to dopadlo.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“

LogoMSSR 1 1

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez nazvu 3 768x543 2