Bezpečne nielen na nete

participants

Dňa 09. 12. 2021 sme organizovali workshop na tému „vyjadrujeme sa bez nenávisti“. v online priestore cez aplikáciu ZOOM. Cieľom tohto školenia bolo ukázať mládeži aký majú dopad nenávistné prejavy na našu spoločnosť.  Na tomto školení sa zúčastnilo 9 mladých ľudí. Mládežníci sa nie zapájali do vopred pripraveného programu. Aby som im tému workshopu priblížila, zadala som im zaujímavú aktivitu s názvom Eurotrain. Po tejto aktivite sme rozoberali dopady rozhodnutí žiakov, ktoré spravili v danej aktivite a o tom ako predsudky ovplyvňujú život.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“

LogoMSSR 1 1

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez nazvu 3 768x543 2