Bezpečne nielen na nete

IMG 20211126 123026

Dňa 26. novembra 2021 sme organizovali workshop projektu „Vyjadrujeme sa bez nenávisti“ na Základnej škole Slovenských dobrovoľníkov 122/7 v Žilina, v triede 7.B. Cieľom bolo oboznámiť žiakov o existencií stereotypov, ktoré vedú k predsudkom a rôznym formám nenávistných prejavov. Hlavná aktivity Eurotrain bola práve zameraná na predsudky, ktoré sú k určitým typom skupín často vytvárané. Počas workshopu som sa upriamila aj na tému kyberšikana. Žiaci mali možnosť aj diskusie v skupine.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“

LogoMSSR 1 1

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez nazvu 3 768x543 2