Bezpečne nielen na nete

Snimka obrazovky 424

Je naše správanie rovnaké na internete ako v reálnom živote? Aj toto bola jedna z otázok ktorou sme sa zaoberali na workshope Online svet, ktorý bol samozrejme v online priestore. Workshop sa realizoval  22. 11. 2021 cez platformu webex v rámci kampane No hate – Bez nenávisti.

Tento workshop sa začal prezentáciou. Hlavná téma boli sociálne média a bezpečnosť na internete, hate komentáre, hoaxy. Všetko má svoje pozitíva aj negatíva, taj ako aj sociálne siete. Po skončení prezentácie sme diskutovali o bezpečnosti na sociálnych sieťach a tolerancií. Na konci workshopu sme si preverili svoje vedomosti a skúsenosti cez aplikáciu Kahoot – online kvíze.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“

LogoMSSR 1 1

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez nazvu 3 768x543 2