Bezpečne nielen na nete

315517960 2553534341454990 2483796478814762676 n

Dňa 15. 11. 2022 sa uskutočnili 2 workshopy projektu “Vyjadrujeme sa bez nenávisti”. Workshopy sa udiali na Základnej Škole Clementisovej v Kysuckom Novom Meste. Žiaci si vypočuli prezentáciu a počas nej aj odpovedali na rôzne otázky a zamýšľali sa nad riešeniami rôzných situácií. Neskôr zažili aktivitu Eurotrain, po ktorej prediskutovali jej priebeh a myšlienku. Nakoniec žiaci podali spätnú väzbu, po ktorej sme si spravili skupinovú fotku. Žiaci si chválili celý priebeh a odišli spokojní.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“.

Táto aktivita bola podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.