Bezpečne nielen na nete

IMG 20221003 103359192

Dňa 3.10. sa uskutočnili workshopy na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Prezentacia uviedla žiakov do témy nenávistného vyjadrovania sa. Aktivita Eurotrain priblížila účastníkom problematiku stereotypov a predsudkov. Videá, ktoré boli ukázané študentom, pomohli k zamysleniu o kyberšikane a zobrazili možnosti, ako proti nej bojovať. Žiaci sa aktívne zapájali a bolo vidieť, že ich téma zaujala.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“.

Táto aktivita bola podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.