Bezpečne nielen na nete

IMG 20221115 122845 1

15.11.2022 sa opäť na strejdnej škole Pavol Országh Hviezdoslav, Dolný Kubín konal workshop s témou “Vyjadrujeme sa bez nenávisti”. Trieda bola veľmi aktívna a komunikatívna. Žiaci dokonca prikladali svoje názory ohľadom predsudkov. Skupinu zaujala naša hlavná aktivity s citrónom zameraná na odlišnosti. Odrazilo sa to aj na vysokokladnom hodnotení workshopu.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“.

Táto aktivita bola podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.