Bezpečne nielen na nete

IMG 20221021 134223

Dňa 21.10, sa v Dolnom Kubíne na Obchodnej akadémii Radlinského 1725/55 konal workshop “Vyjadrujeme sa bez nenávisti”. Začal predstavením a vysvetlením základných pojmov ako napríklad predsudok a stereotyp. Atmosféra bola priateľská a žiaci sa s ľahkosťou a záujmom zapájali a vyjadrovali svoje názory. Páčila sa im pantomíma, pretože sa pri nej pobavili. Do diskusie sa horlivo zapojili a aktívne sa pýtali otázky týkajucé sa témy.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je LogoMSSR-1.png

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Táto aktivita bola podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Dizajn-bez-nazvu26-1024x724.png