Bezpečne nielen na nete

0

7.10. sa konali workshopy v Malatinej na ZŠ a MŠ Malatiná. Obe skupiny boli zložené z viacerých tried. Na začiatku sa predstavili a vysvetlili základné pojmy ako predsudok a stereotyp, pomohlo pri tom aj video. Pantomíma sa im veľmi páčila, vďaka čomu študenti dostali bližší náhľad na danú tému keďže si vyskúšali tému prakticky . Diskusia ich dnes zaujala menej, avšak nijako to neubralo na príjemnom priebehu workshopov.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je LogoMSSR-1.png

Táto aktivita bola podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Dizajn-bez-nazvu26-1024x724.png